Aquatehnika OÜ

-

INFO

-

JOOGIVEE TÖÖTLUS

-

ERIOTSTARBELINE VEETÖÖTLUS

-

HÜDROTSÜKLONID

-

REOVEEPUHASTID

-

TEOSTATUD PROJEKTID

-

KONTAKT
// Avaleht
 

Aquatehnika OÜ  on firma, kes tegeleb vesivarustus- ja veetöötlusseadmete paigalduse ja  hooldusega.
  Firma spetsialistidel on enam kui 20 aastane töökogemus nimetatud valdkonnas ning meie eripäraks on informeeritus „kaevude hingeelust“ ja Eesti vete iseärasustest.
  Tänu aastatepikkustele sidemetele oma koostööpartneritega võime pakkuda nn „Võtmed kätte“ meetodit, kus meie mureks jääb ka veeallika- ehk kaevu rajamine ning kõik sellest lähtuv.

Firma deviis:
Meile lahendamiseks usaldatud probleem on meie probleem. 
Lahendamatuid probleeme ei ole! 


Sagedasemad probleemid tarbevee juures on: suur vee karedus, norme ületav orgaanika-, raua-, mangaani-, lämmastikuühendite-, fluoriidisisaldus, väävelvesiniku,  metaani ja teiste gaaside sisaldus vees, samuti vee mikrobioloogiline saastatus. Kõigi nende (ja veel enamate) probleemide lahendamine ongi meie otsene tegevus! Lisaks eelpool mainitule aitame ka vajadusel olmesüsteemist väljuva vee kanaliseerimise küsimustes ning rajame või rekonstrueerime kogu hoone vesivarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi. Pikaajaline praktika lubab meil lahendada nii eramajade, tööstusettevõtete kui ka asulate veeprobleeme, lähtudes puurkaevust ja lõpetades elamute tarbepunktiga.

Teeme koostööd Euroopa firmadega Euraqua Europe, Pentair Water, Airwatec, Hanovia ning mitmete Eesti firmadega nagu Industek AS, www.industek.ee, Bercarbon OÜ, www.bercarbon.ee, Systex OÜ.

Aquatehnika OÜ  pakub erinevaid veetöötlusseadmeid: filtreerimiseks (liiva-, aktiivsöe-, raua- ja mangaaniärastus, ammooniumi- ja nitraadiärastusfiltreid),  veepehmendusfiltreid, RO/NF/UF membraansüsteeme ning desinfektsiooniks UV seadmeid.
Toetudes meie ning meie partnerite kogemustele võite alati meid usaldada.

KOOSTÖÖ  MEIEGA  ON  TERETULNUD!

© Aquatehnika OÜ . Total from 10.2010: design by: www.arvutiabi24.ee